Resultaat en evaluatie enquete.

Beste leden,

van de 32 leden hebben 31 leden de enquete ingevuld en dat heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Interne competitie:

21 leden willen schaken met inachtneming van de voorgeschreven protocollen, waarvan 7 leden een voorkeur hebben aangegeven voor allemaal op dezelfde dag en in een grotere zaal.

Twaalf leden hebben belangstelling om online aan dezelfde competitie mee te doen 8 hiervan horen al bij de hiervoor genoemde 21.

Contributie:

Met betrekking tot het betalen van contributie ongeacht wat er het komende seizoen voor geboden wordt:

27 (!) leden willen gewoon hun contributie betalen.

Externe competitie:

4 leden willen meedoen aan de externe competitie met inachtneming van de voorgeschreven protocollen en 4 leden willen alléén wanneer er een online mogelijkheid wordt geboden meedoen.

We kunnen derhalve het komende seizoen maximaal één fysiek en één online viertal inschrijven voor de RSB-competitie.

Het bestuur wil een ieder hartelijk bedanken voor het invullen van de enquete en is zeer verblijd met de uitkomst.

Wanneer het bestuur op basis van de huidige gegevens de concrete plannen klaar heeft wordt u hierover geïnformeerd.

We streven naar eind juni, begin juli.

Namens het bestuur,

Johan Kleinbloesem (wedstrijdleider externe competitie).