Reglement

Reglement SV HIA

Bij alle door de schaakvereniging georganiseerde competities wordt uitgegaan van “De FIDE Regels voor het Schaakspel”, en wel de laatst verschenen Nederlandse versie voor aanvang van het seizoen. In situaties waarin dit reglement en de hierna volgende regels niet voorzien, beslist de interne wedstrijdleider. Met eventuele bezwaren tegen zijn beslissingen kan men bij het bestuur terecht.
Een wijziging die de schaakvereniging H. I. Ambacht toepast op haar interne competities ten op zichte van de FIDE regels is het gebruik van media apparatuur zoals de mobiele telefoon. De telefoon mag in tegenstelling tot de FIDE regels meegenomen worden in de speelzaal en bij het afgaan zal de interne competitieleider u verzoeken de telefoon uit te zetten of buiten de speelzaal op te nemen. Dit sluit aan bij de coulance van de Rotterdamse Schaakbond. Daarnaast heeft de interne competitieleider niet het recht om andere spelers te fouilleren of in zijn/of haar tas te kijken, omdat we de privacy van de leden hoog in het vaandel hebben en we er van uitgaan dat onze leden doen aan fair-play.