Geaccordeerd door de ledenvergadering van dinsdag 1 september j.l. heeft het bestuur besloten om weer te beginnen met onze interne competitie.
Je kunt dit seizoen op twee manieren meedoen aan onze interne competitie: fysiek aanwezig in ons clublokaal of online.