Alléén voor clubleden.

Beste en zeer gewaardeerde medeclubleden, bij dezen wil ik jullie zeer hartelijk bedanken voor de vele belangstelling, die ik van jullie mocht ontvangen. Hartverwarmend en zeer opbeurend. Telefoontjes, e-mailtjes, kaarten en persoonlijke bezoekjes. Het was ongekend. Ik hoop op een spoedig weerzien. Hartelijke groeten, Lex van Asperen.