Uit: ‘Protocol verantwoord schaken’

Uit: ‘Protocol verantwoord schaken’ (Volledig protocol is te vinden op

https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis

Dit protocol is geldig vanaf 14 november. 

Afstand houden 

Bij deze stap hoort dat de 1,5 meter afstand ingevoerd wordt. 

Coronacheck 

Vanaf 6 november 2021 is voor binnensport de hoofdregel dat een coronatoegangsbewijs (CTB) voor 18 jaar en ouder verplicht is. 

Het is mogelijk dat een speellocatie strengere regels oplegt. Als in een horeca gelegenheid wordt gespeeld, is de CTB voor iedereen verplicht. 

Toeschouwers 

Bij de sport mogen geen toeschouwers toegelaten worden. 

Zelf bepalen 

Elke schaker dient voor zichzelf te bepalen of hij/zij het veilig genoeg vindt om te schaken. Daarbij moet er ook rekening mee worden gehouden dat er altijd een kans is dat een andere aanwezige, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch positief op corona test. In dat geval treden de landelijke richtlijnen in werking, inclusief testen en eventueel verplicht thuis blijven.

De belangrijkste regels uit het ‘Protocol verantwoord sporten’ die van toepassing zijn voor schaken zijn de volgende: -Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte zodat de lucht regelmatig 

ververst wordt (zet zo mogelijk ramen en deuren open), dit voorkomt de kans op besmetting. Is het niet mogelijk voor goede luchtverversing te zorgen, dan is deze zaal niet geschikt; 

-Sporters dienen zelf hun risico te analyseren of zij op de sportlocatie zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods uw huisarts; -Bij elke vereniging wordt voor elke activiteit een Corona-verantwoordelijke 

aangesteld; -Reinig of desinfecteer je handen voor aanvang van de wedstrijd; -Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen 

voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes); -Voor de Corona-verantwoordelijke van de club: controleer de vereisten zoals beschreven in het ‘Protocol verantwoord sporten’; 

-Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Ga dan niet schaken, blijf thuis. 

-Schakers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training of wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

Schaakspecifieke regels 

Schakers 

-Trainingen en wedstrijden op de club en wedstrijden tegen andere clubs zijn 

toegestaan. -Het tonen van een CTB is verplicht. -Spelers hoeven onderling zittend aan het schaakbord geen afstand te houden 

en geen mondkapje te dragen. -Als een speler niet aan het bord zit gelden de regels voor de 1,5 meter samenleving 

Wij raden aan de 1,5 meter afstand aan het bord zo mogelijk aan te houden aangezien bij een schaakpartij de spelers zeer lang tegenover elkaar zitten. 

Functionarissen 

Functionarissen zijn o.a. wedstrijdleiders, organisatie, trainers/jeugdleiders, (nietmeespelende) teamleiders of begeleider bij jeugd (maximaal 1 begeleider per team / deelnemer en alleen als de accommodatie het toelaat). Er dient zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden. Het tonen van een CTB is niet verplicht. 

Schakers die hun partij beëindigd hebben 

Bij teamwedstrijden mogen uitgespeelde teamleden in de zaal blijven achter het eigen bord. De speler mag niet rondlopen. 

Toeschouwers 

Niet toegestaan. 

De partijen 

Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden. 

Spelers hangen niet over het bord; 

Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan kan de overtreder tijdelijk of permanent de toegang ontzegd worden.