Langs de Bordrand (1):

Door Piet de Jonge. Toen ik, inmiddels al weer jaren geleden, het archief van de competitieleider RSB aan het ordenen was, kwam ik een aantal oude clubbladen tegen. (Voor degenen die het niet (meer) weten: ik ben een aantal jaren competitieleider van de RSB geweest.) In één van deze bladen trof ik een gedichtje aan dat ik U niet wil […]

Hoe de botte bijl eindigt in absolute schoonheid.

Door Charles Kuijpers. De eindspelstudies van componisten op dat terrein hebben mij nooit echt geboeid. Af en toe zag je wel eens wat voorbijkomen dat van zeldzame schoonheid was. Tim Krabbé heeft er in zijn boekje “Schaakcuriosa” het een en ander van bij elkaar gebracht.  In de NRC van 23 mei laat Hans Ree een wel héél bijzondere eindspelstudie zien […]

Alléén voor clubleden.

Beste en zeer gewaardeerde medeclubleden, bij dezen wil ik jullie zeer hartelijk bedanken voor de vele belangstelling, die ik van jullie mocht ontvangen. Hartverwarmend en zeer opbeurend. Telefoontjes, e-mailtjes, kaarten en persoonlijke bezoekjes. Het was ongekend. Ik hoop op een spoedig weerzien. Hartelijke groeten, Lex van Asperen.